WPISAĆ SZUKANY TERMIN I NACISNĄĆ "ENTER" .

Podmiot odpowiedzialny za treść
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
Niemcy

 

Tel.: +49 7947 81-0
Adres e-mail: dchome@continental-corporation.com

 

Zarząd: dr Dirk Leiss
Przewodniczący rady nadzorczej: Johannes Suttmeyer

 

Sąd rejonowy w Stuttgarcie HRB 590167
Numer identyfikacji podatkowej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych: DE 146278564


Prawa autorskie

© Copyright Konrad Hornschuch AG, Weißbach (Niemcy). Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść i struktura strony internetowej firmy Konrad Hornschuch AG podlegają ochronie praw autorskich i innym prawom ochrony danych.
Powielanie informacji lub danych, szczególnie wykorzystywanie tekstów, części tekstów oraz ilustracji jest możliwe tylko po wcześniejszym udzieleniu zgody przez firmę Konrad Hornschuch AG. Wiadomości prasowe oraz inne dokumenty oznaczone jako publiczne można wykorzystywać w publikowanych wiadomościach.
Informujemy, że w przypadku części ilustracji znajdujących się na stronie internetowej obowiązują prawa własności podmiotów trzecich.
Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej nie są udzielane żadne licencje na korzystanie z własności intelektualnej firmy Konrad Hornschuch AG ani podmiotów trzecich.


Znaki towarowe

Marki i znaki towarowe d-c-fix® i skai® są chronione na niniejszej stronie jako znaki towarowe należące do Konrad Hornschuch AG.


Odpowiedzialność

Niniejsza strona internetowa została wykonana z najwyższą możliwą starannością i jest regularnie aktualizowana. Pomimo tego nie można zagwarantować bezbłędności i dokładności znajdujących się na niej informacji. Wykluczona jest odpowiedzialność za szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane korzystaniem z niniejszej strony internetowej, o ile nie wynika to ze złej woli lub rażącego zaniedbania.
W przypadku przekierowania użytkownika z niniejszej strony internetowej na inne, zarządzane przez podmioty trzecie, firma Konrad Hornschuch AG nie odpowiada za ich treść.
Firma Konrad Hornschuch AG zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i uzupełnień już udostępnionych informacji.