WPISAĆ SZUKANY TERMIN I NACISNĄĆ "ENTER" .

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

KONRAD HORNSCHUCH AG przetwarza Twoje dane w kontekście Twojego korzystania ze witryn internetowychz godnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

1. Wpisywane przez Ciebie ogólne

Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez KONRAD HORNSCHUCH AG w celu spełnienia postanowień umowy w kwestii Twojego korzystania ze witryn internetowych. O ile jest to konieczne dla spełnienia postanowień umowy, dane mogą być przekazywane firmom powiązanym z KONRAD HORNSCHUCH AG zgodnie z punktem 15 i następnymi niemieckiej Ustawy o Spółkach Akcyjnych oraz zgodnie z wiążącymi regułami korporacyjnymi Continental.

Jeśli jest to dozwolone i/lub przewidziane przez przepisy prawa, dane mogą być przetwarzane do celów sprawozdawczości (np. statystyka). Twoje dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (np. za Twoją zgodą).

Aby zapewnić Ci dostarczenie usług/procesów/narzędzi (np. w postaci pomocy technicznej), przekazujemy dane naszemu dostawcy usług,

- TD Designagentur GmbH, Oststr. 12, 74072 Heilbronn.

Dostawcy usług gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe w naszym imieniu wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do spełnienia postanowień umowy (w oparciu o Umowę o przetwarzanie danych lub, jeśli dostawcy usług ma siedzibę poza UE, w oparciu o Standardowe klauzule umowne UE).

Zgodnie z przepisami prawnymi wszystkie Twoje dane traktowane są jako ściśle poufne.

 

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych

KONRAD HORNSCHUCH AG przechowuje dane osobowe dotyczące użytkowników jej witryn internetowych/narzędzi/usługwyłącznie, jeśli została wyrażona na to zgoda. Jedyne dane, które są przechowywane, nawiązują do daty i godziny odwiedzin, odwiedzonych stron, wykorzystania kursora w witrynie internetowej, wykorzystanych funkcji strony i witryny internetowej, z której użytkownik został przekierowany do witryn internetowych firmy Continental. Adres IP jest przekazywany anonimowo i jest wykorzystywany wyłącznie, aby określić położenie geograficzne na poziomie miasta. KONRAD HORNSCHUCH AG wykorzystuje te informacje, aby mierzyć aktywność w witrynach internetowych, tworzyć statystyki oraz ulepszać usługi i informacje dostarczane za pośrednictwem tych witryn internetowych.

Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania zapytań w kontekście wyrażonej zgody lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych. W oparciu o wymogi prawne firma Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (wiążące reguły korporacyjne) regulujące ochronę Twoich danych osobowych.

KONRAD HORNSCHUCH AG przechowuje dane wprowadzone do witryn internetowych/narzędzi/usług i/lub dane dostarczone celem realizacji procesu, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres i numer telefonu, wyłącznie do celu bezpośredniej komunikacji z Tobą. Dane są przechowywane i/lub wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia Twojego zapytania/skargi/uczestnictwa w konkursie. Pod warunkiem, że nie koliduje to z wymogami ustawowymi dotyczącymi przechowywania dokumentacji, Twoje dane zostaną usunięte w momencie zakończenia procesu przetwarzania Twojego zapytania/skargi.

 

3. Prawa osób, których dane dotyczą

Pamiętaj, że jako osoba, której dane dotyczą, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE (RODO UE), masz następujące prawa w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych:

Prawa do informacji na podstawie art. 13 i 14 RODO UE
Prawo dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO UE
Prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO UE
Prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO UE
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO UE
Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO UE

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: dataprotection@conti.de

Zgodnie z art. 21 RODO UE masz prawo do wycofania swojej zgody na gromadzenie, przetwarzanie/przechowywanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w dowolnej chwili. Zgodę należy wycofać, pisząc na adres Konrad Hornschuch AG, Salinenstraße 1, 74679 Weißbach lub wysyłając wiadomość e-mail norbert.hupe@conti.de.

W razie pytań lub zażaleń zawsze możesz skontaktować się pisemnie (w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail) z naszymi inspektorami ochrony danych. E-mail: dataprotection@conti.de. W stosownych przypadkach możesz się również skontaktować z odpowiednimi organami ochrony danych.

 

4. Ochrona przechowywanych danych

Nasza firma i TD Designagentur GmbH korzystają z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić dostarczone przez Ciebie dane osobowe przed modyfikacją, utratą, zniszczeniem lub uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieupoważnione. Środki bezpieczeństwa są nieustannie ulepszane i dostosowywane, wykorzystując najnowszą technologię. Dostarczone dane, które nie są zaszyfrowane, mogą potencjalnie być przeglądane przez osoby trzecie. Chcielibyśmy podkreślić, że z tego powodu, nie można zagwarantować bezpiecznego przekazu danych przez Internet (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail). W związku z tym wrażliwe dane albo nie powinny być w ogóle przesyłane, albo powinny być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (SSL). Jeżeli przy przeglądaniu stron internetowych lub plików zostaniesz poproszony/-a o wprowadzenie danych osobowych, pamiętaj, że przekaz tych danych przez Internet może nie być bezpieczny oraz że istnieje ryzyko, że dane te mogą być przeglądane lub modyfikowane przez osoby nieupoważnione.

 

5. Pliki cookie

Kiedy odwiedzasz naszą witrynę internetową/korzystasz z naszych narzędzi/usług, możemy przechowywać na Twoim komputerze informacje w postaci plików cookie. Pliki te wykorzystywane są wyłącznie, aby zapewnić działanie witryn internetowych. Inne pliki cookie (np. dotyczące sposobu korzystania z witryn internetowych) tworzone są wyłącznie za Twoją zgodą (zobacz Polityka dotycząca plików cookie). W ustawieniach przeglądarki możesz również wybrać, aby nie akceptować plików cookie. Jeżeli jednak to zrobisz, miej na uwadze, że być może nie będziesz w stanie w pełni korzystać z kilku funkcji poszczególnych witryn internetowych/narzędzi/usług.

 

6. Analizy witryn internetowych Google Analytics

Ta witryna internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia służącego do analizy witryn internetowych firmy Google Inc. (zwanej dalej „Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie, czyli małych plików tekstowych zapisywanych na Twoim komputerze, w celu wsparcia analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje dotyczące Twojego korzystania z tych witryn internetowych wygenerowane przez plik cookie zostaną wysłane do USA, gdzie będą przechowywane na serwerach Google.

W przypadkach aktywacji anonimizacji adresu IP firma Google skróci lub zanonimizuje ostatni oktet adresu IP dla państw członkowskich Unii Europejskiej i sygnatariuszy porozumienia o stworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwery Google w USA i tam skrócony. Witryna internetowa korzysta z aktywnej anonimizacji adresów IP. W imieniu dostawcy witryny internetowej Google wykorzysta te informacje, aby przeanalizować Twoje użytkowanie witryny internetowej, tworzyć raporty dotyczące aktywności w witrynie internetowej dla dostawcy witryny internetowej oraz dostarczać inne usługi związane z aktywnością witryny internetowej i użytkowaniem Internetu dostawcy witryny internetowej.

Google nie skojarzy Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi, którymi dysponuje Google. Pliki cookie są w naszej witrynie internetowej wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą. Ponadto możesz permanentnie zablokować przechowywanie plików cookie, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach Twojej przeglądarki. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że jeśli zablokujesz pliki cookie, być może nie będziesz w stanie w pełni korzystać z funkcji tej witryny internetowej. Ponadto możesz zablokować gromadzenie i wykorzystanie danych (pliki cookie i adresy IP) przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

7. Udostępnianie w portalach społecznościowych

Jeżeli skorzystasz w naszej witrynie internetowej z funkcji „udostępnij”, żadne dane osobowe nie zostaną przesłane do konkretnego portalu społecznościowego. Jeżeli w celu udostępniania treści naszej witryny internetowej korzystasz z własnego profilu, nie mamy kontroli nad treścią lub zakresem danych, gromadzonych przez poszczególne portale. W takich przypadkach mają zastosowanie warunki użytkowania i polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

 

8. Wykorzystanie wtyczek społecznościowych

Nasza witryna internetowa korzysta z wtyczek społecznościowych wielu portali społecznościowych. Wtyczka społecznościowa to przycisk, z którego można skorzystać w celu udostępnienia i przesyłania postów umieszczonych w naszej witrynie internetowej innym użytkownikom konkretnego portalu społecznościowego.

W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy następujące wtyczki społecznościowe:

Facebook:
Wtyczka obsługiwana przez Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone. Operatorem niemieckiej wersji witryny internetowej facebook.de jest Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia. Wtyczki te oznaczone są logo Facebook. Informację o ochronie danych portalu Facebook znajdziesz tutaj.

YouTube:
Wtyczka obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. Wtyczka oznaczona logo YouTube. Informację o ochronie danych portalu YouTube znajdziesz tutaj.
Portale społecznościowe przesyłają przeglądarce konstrukcję i treść wtyczek. Te informacje są automatycznie integrowane do naszych witryn internetowych.
Jeżeli odwiedzisz jedną z naszych witryn internetowych, która korzysta z jednej z tych wtyczek, Internet Explorer nawiąże połączenie z serwerem konkretnego portalu społecznościowego bez względu na to, czy sam korzystasz z wtyczki. Informacje, do których miałeś/-aś dostęp w witrynie internetowej zostaną udostępnione za pośrednictwem tego odnośnika.
Z uwagi na ochronę danych oba przyciski są początkowo zablokowane i dołączona jest do nich informacja. Klikając na informację, wyrażasz zgodę na komunikację z portalem społecznościowym i odblokowanie przycisków. Dopiero wtedy nawiązane zostaje połączenie z portalem społecznościowym.
Jeżeli podczas odwiedzania naszej witryny internetowej jesteś zalogowany w portalu społecznościowym, przesyłane dane będą skojarzone z Twoim kontem użytkownika. Ma to również zastosowane, jeśli wejdziesz w interakcję z wtyczką. Jeżeli nie chcesz, aby portal społecznościowy łączył w ten sposób informacje z Twoim kontem użytkownika, wyloguj się z konkretnego serwisu przed kliknięciem na informację.
Jeśli klikniesz na informację, Twoje dane mogą być przechowywane przez portale społecznościowe, nawet jeśli nie jesteś ich członkiem. Nie mamy wpływu na treść i zakres oraz wykorzystanie danych gromadzonych za pośrednictwem wtyczek przez portale społecznościowe. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj polityki prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

 

9.Korzystanie z iFraming

Do osadzania w naszej witrynie internetowej materiałów wideo korzystamy z iFraming. Treści zewnętrzne pochodzące z witryn internetowych stron trzecich mogą być osadzane i wyświetlane w określonych miejscach w naszych witrynach internetowych za pomocą iFraming

W naszej witrynie internetowej osadzone są treści z następujących witryn internetowych stron trzecich:

YouTube:
Operatorem witryny internetowej, z której pochodzi osadzony za pomocą iFraming materiał jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone.
Po kliknięciu na materiał wideo wyświetli się logo YouTube. Informację o ochronie danych portalu YouTube znajdziesz [tutaj].

Jeżeli odwiedzisz jedną z naszych witryn internetowych, która korzysta z osadzonych materiałów wideo, Internet Explorer nie nawiąże automatycznie połączenia z serwerem konkretnego serwisu. Klikając na osadzony materiał wideo, wyrażasz zgodę na komunikację ze wspomnianą witryną internetową i na umieszczenie przez tę witrynę internetową na Twoim komputerze plików cookie. Po kliknięciu na osadzony materiał wideo informacje, do których miałeś/-aś dostęp w naszej witrynie internetowej zostaną automatycznie przekazane operatorowi wspomnianej witryny internetowej, która umieści na Twoim komputerze pliki cookie.

Jeżeli podczas odwiedzania naszej witryny internetowej jesteś zalogowany we wcześniej wspomnianej witrynie internetowej, przesyłane dane będą skojarzone z Twoim kontem użytkownika. Jeżeli nie chcesz, aby portal społecznościowy łączył w ten sposób informacje z Twoim kontem użytkownika, wyloguj się z konkretnego serwisu przed kliknięciem na stosowny materiał wideo.

Po tym jak klikniesz na materiał wideo, Twoje dane mogą być przechowywane przez operatora wcześniej wspomnianej witryny internetowej, nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany jako członek wcześniej wspominanej witryny internetowej lub nie jesteś aktualnie zalogowany. Nie mamy wpływu na umieszczanie plików cookie przez strony trzecie ani na treść, zakres i wykorzystanie danych gromadzonych przez wcześniej wspomnianą witrynę internetową. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj polityki prywatności wcześniej wspomnianej witryny internetowej.

 

10. Informacja dotycząca odnośników zewnętrznych

Nasza oferta zawiera odnośniki do należących do stron trzecich zewnętrznych witryn internetowych, na treść których nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie ponosimy za tę treść żadnej odpowiedzialności. Za treść poszczególnych stron internetowych, do których przekierowują odnośniki, odpowiedzialny jest ich dostawca lub operator. Strony, do których odnośniki znajdują się w naszej witrynie internetowej zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawnych w czasie tworzenia poszczególnych odnośników. W czasie tworzenia odnośników nie wykryto treści sprzecznych z prawem. Nieustanna obserwacja treści poszczególnych stron internetowych, do których przekierowują odnośniki, nie jest jednak rozsądna bez konkretnej informacji wskazującej na naruszenie prawa. Jeżeli jakiekolwiek odnośniki zostaną uznane za niezgodne z prawem, zostaną natychmiast usunięte.