WPISAĆ SZUKANY TERMIN I NACISNĄĆ "ENTER" .

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

KONRAD HORNSCHUCH AG przetwarza Twoje dane w związku z używaniem strona internetowa zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy.

For USA California Residents please click here.

1. Informacje ogólne

Dane osobowe, które podajesz, będą przetwarzane przez KONRAD HORNSCHUCH AG na potrzeby opisane poniżej. O ile jest to konieczne do realizacji określonego celu, dane mogą zostać przekazane osobom trzecim stowarzyszonym z KONRAD HORNSCHUCH AG zgodnie z pkt. 15 i nast. niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych, jak zastrzeżono w Wiążących Regułach Korporacyjnych spółki Continental.

2. Przetwarzanie danych

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie następujących przepisów o ochronie danych (podstawy prawne):

Przetwarzanie danych (cel) Podstawa prawna Okres przechowywania
Kontakty/interakcje ze spółką Continental

(np. formularze kontaktowe, pola, czaty itd.)

art. 6 par. 1 lit. a) RODO UE (zgoda)

art. 6 par. 1 lit. b) RODO UE (wykonywanie postanowień umowy)

art. 6 par. 1 lit. c) RODO UE (zobowiązania prawne)

Dane będą przetwarzane za Twoją zgodą, aż do jej wycofania lub usunięcia informacji w inny sposób po ostatecznym przetworzeniu Twojej prośby, pod warunkiem że nie zachodzi wymóg prawny dalszego przechowywania danych. Zakładamy ostateczne przetworzenie, jeśli z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Aby zapewnić przetwarzanie danych w sposób opisany powyżej, przekazujemy je do następujących dostawców usług (dalej określanych jako USŁUGI):

 

Dostawca usługi Adres/lokalizacja
TD Designagentur GmbH Oststraße 12, 74072 Heilbronn, Germany

 

DOSTAWCA USŁUG będzie gromadził i przetwarzał Twoje dane osobowe w naszym imieniu (na podstawie odpowiedniej umowy o przetwarzanie danyc).

3. Prawa osoby, której dotyczą dane

Uwaga: zgodnie z RODO, jako osoba, której dotyczą dane, masz następujące prawa w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

  • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie na podstawie. art. 7 par. 3 RODO UE
  • Prawo do uzyskania informacji na podstawie art. 13 i art. 14 RODO UE
  • Prawo uzyskania dostępu do danych przez osobę, której dane dotyczą na podstawie art. 15 RODO UE
  • Prawo do poprawy danych, zgodnie z art. 16 RODO UE
  • Prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO UE
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 RODO UE
  • Prawo do przeniesienia danych, zgodnie z art. 20 RODO UE
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie, zgodnie z art. 21 RODO UE
  • Prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorującym, zgodnie z art. 77 RODO UE

 

W przypadku istotnych powodów przetwarzania danych, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami użytkownika lub służą do dochodzenia, wykonywania lub zabezpieczenia roszczeń prawnych, przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do tego celu może mieć miejsce pomimo Twojego sprzeciwu lub wniosku o ich usunięcie.

W razie jakichkolwiek pytań w tej sprawie zachęcamy do skontaktowania się z naszym inspektorem ochrony danych:

e-mail: dataprotection@conti.de

 

Wycofanie zgody lub prośbę o skorzystanie z wyżej wymienionych praw należy przesłać na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres:
Continental AG
Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover
E-Mail: dataprotection@conti.de

4. Ochrona przechowywanych danych

Spółka Continental i jej DOSTAWCY USŁUG stosują środki techniczne i organizacyjne, by chronić Twoje dane osobowe przed zmienianiem, utratą, zniszczeniem oraz uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieupoważnione. Zabezpieczenia te są nieustannie udoskonalane i adaptowane, by zapewnić najwyższy możliwy stopień ochrony. Niezaszyfrowane dane mogą być widoczne dla osób trzecich. W związku z powyższym nie można zagwarantować bezpiecznej transmisji danych przez internet (np. podczas komunikacji za pomocą niezaszyfrowanej poczty elektronicznej). Z tego powodu nie powinno się w ogóle przekazywać danych wrażliwych lub należy podawać je wyłącznie przy użyciu bezpiecznego połączenia (SSL). Aby sprawdzić, czy korzystasz z protokołu SSL, spójrz na pasek adresu w przeglądarce internetowej („https”).

5. Pliki cookie
Gdy korzystasz z naszych stron internetowych/aplikacji sieciowych, możemy na Twoim komputerze przechowywać informacje w formie tzw. plików cookie (małych plików tekstowych). Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych służą wyłącznie do zapewnienia funkcjonowania witryny. Inne pliki cookie (np. dotyczące sposobów korzystania z witryny) są instalowane wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody (zob. Polityka dotycząca plików cookie). Ponadto możesz skonfigurować zgody na używanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku możesz nie mieć możliwości korzystania z części funkcji witryny/aplikacji sieciowej.

6. Korzystania z usług analizy stron internetowych:

Ta witryna korzysta z usługi analiz ruchu internetowego Google Analytics świadczonej przez Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje tekstowe pliki cookie umieszczane w komputerze użytkownika, które pomagają analizować sposób korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google znajdujący się w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

 

Należy jednak pamiętać, że w przypadku włączenia anonimizacji IP w tej witrynie adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich UE lub w innych krajach uwzględnionych w porozumieniu o EOG. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełne adresy IP są przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracane. Anonimizacja IP jest włączona w tej witrynie. W imieniu administratora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z witryny, przygotowywania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz do świadczenia innych usług administratorowi witryny w związku z korzystaniem z witryny oraz internetu.

 

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w zakresie wykorzystywanym na potrzeby Google Analytics nie jest kojarzony z innymi danymi Google. Pliki cookie są ustawiane na naszej stronie wyłącznie na podstawie zgody użytkownika. Ponadto użytkownik może trwale zablokować przechowywanie plików cookie, konfigurując odpowiednio ustawienia przeglądarki, ale w takim przypadku mogą nie być dostępne niektóre funkcje tej witryny. Dodatkowo użytkownik może zablokować gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie odnoszących się do jego korzystania z witryny (w tym adresu IP użytkownika). W tym celu należy zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną do pobrania na następującej stronie:

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

7. Funkcja udostępniania w serwisów społecznościowych:

Gdy korzystasz z funkcji udostępniania w naszej witrynie, do usług serwisów społecznościowych nie są przesyłane żadne dane osobowe. Jeśli udostępniasz zawartość w naszej witrynie przy użyciu swojego profilu, nie mamy kontroli nad zawartością ani zakresem danych gromadzonych przez serwisy. W takim przypadku mają zastosowanie warunki korzystania z usługi i zasady zachowania prywatności odpowiednich serwisów społecznościowych.

8. Korzystanie z wtyczek serwisów społecznościowych:

Używamy wtyczek różnych serwisów społecznościowych w naszej witrynie. Wtyczka serwisu społecznościowego to przycisk, którego można użyć do udostępniania i komunikowania innym użytkownikom danego serwisu społecznościowego postów zamieszczonych w tej witrynie. Nasza witryna wykorzystuje następujące wtyczki serwisów społecznościowych:

 

Wtyczka Facebooka:
Administratorem tej wtyczki jest spółka Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Operatorem niemieckiej wersji witryny facebook.de jest spółka Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. Wtyczki te można zidentyfikować po logo Facebooka. Politykę prywatności Facebooka można znaleźć tutaj [Datenrichtlinie (facebook.com)]

 

Wtyczka YouTube’a:
Administratorem tej wtyczki jest spółka YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wtyczkę tę można zidentyfikować po logo YouTube’a. Politykę prywatności YouTube’a można znaleźć tutaj [Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download Page]. Wyświetlane materiały i zawartość wtyczek są przesyłane z sieci do przeglądarki i automatycznie integrowane w witrynach.

 

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych witryn z taką wtyczką, Twoja przeglądarka automatycznie utworzy połączenie z serwerem odpowiedniego serwisu, bez względu na korzystanie przez Ciebie z tych wtyczek. Dzięki temu połączeniu informacje wywoływane w odpowiedniej witrynie są przekazywane.

 

Ze względu na ochronę danych odpowiednie przyciski są wyłączone i oznaczone uwagą. Klikając tę uwagę, wyrażasz zgodę na komunikację z serwisami społecznościowymi i aktywację przycisków. Jest to warunkiem ustanowienia połączenia z serwisami.

 

Jeśli zalogujesz się w serwisie społecznościowym podczas odwiedzin w naszej witrynie, przekazywane dane są przypisane do Twojego konta użytkownika. Dotyczy to również Twoich interakcji z wtyczką. Jeśli nie chcesz, aby serwis łączył w ten sposób informacje z Twoim kontem użytkownika, wyloguj się z odpowiedniego serwisu, zanim klikniesz tę uwagę. Nawet jeżeli nie masz konta w danym serwisie społecznościowym, istnieje możliwość, że jego systemy zapiszą Twoje dane, gdy klikniesz wskazówkę. Nie mamy żadnego wpływu na zawartość i zakres danych gromadzonych przez serwisy za pomocą wtyczek ani na sposób wykorzystywania tych danych. Informacji na ten temat należy szukać w polityce prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

9. Wykorzystanie iFramingu:

 

YouTube:
Osadzamy wideo w naszej witrynie, używając iFramingu. Za pomocą elementów iFrame możemy w wybranych miejscach naszych witryn osadzać i wyświetlać zawartość z witryn zewnętrznych.
W naszej witrynie osadzone są wideo następujących witryn zewnętrznych:

 

YouTube: YouTube

 

Administratorem witryny, z której pochodzą wideo osadzane w naszej witrynie za pomocą iFramingu, jest spółka YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Po wywołaniu zewnętrznej zawartości/wideo materiały te będą oznaczone logo YouTube. Politykę prywatności YouTube można znaleźć tutaj [Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download Page].

 

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych witryn z osadzonymi wideo, Twoja przeglądarka nie będzie automatycznie łączyła się z serwerem takiej witryny. Klikając osadzone wideo, wyrażasz zgodę na komunikację z taką witryną i konfigurację jej plików cookie. Kiedy klikniesz osadzone wideo, do administratora witryny, z której ono pochodzi, jest wysyłana informacja o odwiedzeniu przez Ciebie naszej witryny, a na Twoim komputerze są konfigurowane pliki cookie takiej witryny.

 

Jeśli zalogujesz się w takiej witrynie podczas odwiedzin w naszej witrynie, przekazane dane zostaną powiązane z Twoim odpowiednim kontem użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby operator witryny łączył w ten sposób informacje z Twoim kontem użytkownika, wyloguj się z odpowiedniej witryny, zanim klikniesz wideo.

 

Nawet jeśli nie masz konta we wspomnianej witrynie lub nie jesteś obecnie zalogowanym użytkownikiem, nadal istnieje możliwość, że Twoje dane będą zapisywane przez operatorów odpowiedniej witryny, gdy klikniesz informację. Nie mamy żadnego wpływu na konfigurację plików cookie przez administratorów odpowiedniej witryny ani na zawartość, zakres i sposoby gromadzenia i wykorzystywania danych przez tę witrynę. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności odpowiedniej witryny.